Тренінговий центр Тетяни Войцях "Простір для саморозвитку та підвищення кваліфікації"

Проекти

З ДОСВІДУ ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ МЕДІАЦІЇ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 ВІД КОНФЛІКТІВ ДО ПОРОЗУМІННЯ: 

З ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНИХ ПРАКТИК громадським центром медіації в черкаській області

В період соціально-політичних подій, які відбуваються в Україні останні роки, надзвичайної актуальності набуває питання формування безпечного і сприятливого для розвитку особистості як освітнього, так і соціального середовища. Досвід Громадського центру медіації в Черкаській області, створеного на базі ЧМДГО “Експериментальний творчий центр” доводить, що впровадження відновних практик, зокрема медіації сприяє досягненню порозуміння і налагодження конструктивного діалогу між учасниками освітнього процесу та в громаді.

ЧМДГО “Експериментальний творчий центр” з жовтня 2015 року долучилася до реалізації проєкту «Розбудова миру, профілактика і розв’язання конфлікту з використанням медіації в групах та громадах, які постраждали від конфлікту, особливо серед жінок та дівчат внутрішньопереміщених осіб (ВПО)», що реалізувався в Україні Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда – Україна» за підтримки Посольства Великої Британії в Україні та у співпраці з Міністерством освіти і науки України. Громадський центр медіації має своїх сертифікованих медіаторок, які пройшли навчання в рамках п’ятиденних тренінгів за навчальною програмою для медіаторів (48 год.) «Базові навички медіатора в навчальних закладах і громаді. Забезпечення участі жінок і дітей у розв’язанні конфліктів та миробудуванні». А також сертифікованих викладачок спецкурсу Базові навички медіатора у закладі освіти”. Медіаторки Громадського центру медіації в Черкаській області також є дійсними представницями Національної медіаторської та тренерської мережі ГО “Ла Страда-Україна”. Активно долучаються до проєктів та ініціатив Ла Стради, всіляко сприяють розвитку мережі Служб порозуміння в закладах освіти Черкаської області.

Координує діяльність Громадського центру медіації в Черкаській області Тетяна Войцях, сертифікована медіаторка і тренерка ГО “Ла Страда-Україна”.

Основною метою діяльності Центру є створення умов для формування та неперервного розвитку здатності учасників освітнього процесу та представників місцевої громади до взаєморозуміння та творчого вирішення суперечок чи конфліктів як культурної традиції.

Завдання діяльності Центру в роботі з дітьми та дорослими:

- підвищувати рівень знань з миротворення та миробудування;

- формувати спеціальні компетентності щодо застосування відновних практик та базових навичок медіації;

- розвивати уміння і навички ефективної педагогічної комунікації, конструктивних моделей командної взаємодії;

- формувати відповідальне ставлення до професійної та особистісної ролі у попередженні конфліктів, насильства і порушень прав дитини в освітньому середовищі та громаді;

- координувати та здійснювати методично-навчальну і консультативно-супервізійну підтримку створення й розвитку у закладах освіти області системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом “рівний-рівному/рівна-рівній” та вирішення конфліктів мирним шляхом; 

- сприяти налагодженню міжсекторальної та міжвідомчої взаємодії суб’єктів захисту прав дитини в розбудові освітнього простору, безпечного та сприятливого для всебічного розвитку дитини.

Основні функції та діяльність Громадського центру медіації в Черкаській області: 

ОСВІТНЯ — організація та проведення інформаційно-просвітницьких а навчальних заходів для дітей і дорослих, тренінгів/курсів підвищення кваліфікації з підготовки медіаторів/медіаторок та координаторів/координаторок Служб порозуміння у закладах освіти, популяризація відновних практик;

КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧНА — консультування, методичний супровід та супервізійна підтримка медіаторів/медіаторок, а також впровадження відновних практик в освітньому та громадському просторі;

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА — проведення медіацій (медіаційних зустрічей), тематичних кіл;

КООРДИНАЦІЙНА — організаційна й інформаційна підтримка впровадження відновних практик та створення і розвитку мережі Служб порозуміння у закладах освіти області; посередництво між суб’єктами захисту прав дитини щодо проведення медіацій/медіаційних зустрічей та/або тематичних кіл; координаційна підтримка/посередництво щодо здійснення моніторингу ефективності і результативності в діяльності служб порозуміння або впровадження відновних практики у закладах освіти

Протягом 2015-2020 років Громадським центром медіації в Черкаській області зроблені важливі перші кроки до впровадження відновних практик та медіації однолітків, а також популяризації їх цінностей як запоруки творчого вирішення конфліктних ситуацій. Проведено Тематичні кола та медіаційні зустрічі, які сприяли мирному вирішенню конфліктних ситуацій в родинах, між учасниками освітнього процесу, в громаді. І відгуки учасників й учасниць просвітницьких, навчальних, медіаційних зустрічей, а також медіаторів/медіаторок з числа здобувачів освіти та педагогічних працівників/працівниць свідчать про актуальність впровадження відновних практик в освітньому середовищі та в громаді. Адже вони мають високу ефективність і результативність у формуванні ключових життєвих цінностей, попередженні та розв’язанні конфліктів, формуванні позитивного мікроклімату.

Координаторка Громадського центру медіації в Черкаській області Тетяна Войцях твердо впевнена: “Застосування відновних практик не тільки в професійному, а повсякденному житті — це шлях до побудови мирного безпечного освітнього і соціального простору. Заснованого на принципах порозуміння, конструктивного діалогу та миробудування. І беззаперечно, важливою у цьому є роль як педагогічних працівників так і учнівської молоді. Адже саме вони можуть стати потужною командою посередників у мирному розв’язанні конфліктів, зокрема шляхом впровадження медіації в освітньому середовищі”.

ДАЛІ БУДЕ!

 

СЛІДКУЙТЕ ЗА АНОНСАМИ ЗАХОДІВ

ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ МЕДІАЦІЇ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ!

 

 

Додати коментар Додати коментар

ЗНАТИ, ЩОБ ЗАХИСТИТИ! ЗНАТИ, ЩОБ ЗАХИСТИТИСЯ!

Розпочався новий навчальний рік. Тому своєї актуальності знову набувають усі питання, пов’язані зі створенням безпечного середовища як в закладі освіти, так і в родинному колі.

З метою формування/розвитку умінь та компетентностей протидії насильству

ГО “ЛА Страда-Україна” продовжує проведення серії онлайн занять «Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми в умовах дистанційного навчання в період COVID-19». Досвід першого етапу проєкту та відгуки як фахівців, так і учнів та учениць, які вже брали участь у вебінарах протягом травня-червня 2020 року, доводить: своєчасно, важливо, ефективно, має результат.

Запрошуємо до участі у вебінарах як педагогічних працівників, так здобувачів освіти. Участь БЕЗКОШТОВНА.

Мета онлайн заходів: опрацювати з педагогічними працівниками, учнями та ученицями алгоритми виявлення та реагування на випадки насильства над дітьми, з особливою увагою до домашнього насильства в умовах дистанційного навчання в період поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та заходів уряду по подоланню COVID-19 в Україні.

Питання, що будуть розглядатися:

Що таке насильство? Як воно може проявлятися вдома?

Особливості домашнього насильства в умовах карантину.

Як діяти в ситуації домашнього насильства в умовах карантину (для здобувачів освіти)

Ідентифікація та самоідентифікація випадків насильства щодо дітей під час освітнього процесу в умовах дистанційного навчання (для педагогічних працівників).

Алгоритми реагування педагогічних працівників та перенаправлення дітей, постраждалих від насильства під час освітнього процесу в умовах дистанційного навчання (для педагогічних працівників).

Діяльність Національної дитячої «гарячої» лінії.

Як підтримувати свій емоційний стан в умовах дистанційного навчання/ Психоемоційна адаптація дітей в умовах дистанційного навчання.

Що діти та молодь мають знати про COVID-19. Роль молоді у подоланні пандемії та підтримці позитивного духу громади.

Методичне забезпечення заходу: ліфлети, роздатковий матеріал з посібника «Запобігання та протидія насильству над дітьми: діяльність закладів освіти», інфографіки.

За результатами заняття та анкети зворотного зв’язку педагогічні працівники (учасники вебінара) отримають сертифікати від ГО “Ла Страда-Україна”.

Посилання для реєстрації педагогічних працівників

https://forms.gle/W32HdXJfhoMMDp9S6

Посилання для реєстрації учнів та учениць віком 12-18 років:

https://forms.gle/hRbDktfngxNk7jSU6

Онлайн заняття проводяться в рамках проєкта «Протидія та реагування на випадки насильства над дітьми в умовах дистанційного навчання в період поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та заходів уряду по подоланню COVID-19 в Україні», який здійснюється ГО “Ла Страда-Україна” та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Долучайтеся до онлайн заходів та сприяйте участі у них учнів та учениць! Адже, хто володіє інформацією — той захищений та зможе допомогти іншим!

 

Додати коментар Додати коментар

Режиссируемая фильмотерапия

 

РЕЖИССИРУЕМАЯ ФИЛЬМОТЕРАПИЯ

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

     Автор и тренер Программы:

     Сергей Красин (Sergey Krasin) - психолог, директор ОО Институт  режиссируемой фильмотерапии и фильмотренинга, президент ОО Ассоциация детских и семейных психологов Украины, член Совета Правления Національна психологічна асоціація (НПА) - група, автор направлени й Режиссируемая фильмотерапия и фильмотренинг, Трансформационная кинотерапия, автор более 300 техник и 32 приемов ведения фильмотренинга, тренер ICDP - International Child Development Programme

Форма для онлайн-регистрации по ссылке https://goo.gl/forms/uAKTfm25gJ5esHmq1

Полный курс обучения состоит из четырех ступеней.

Первая ступень «Ведущий фильмотренинговых программ» - 48 часов.

Четыре модуля по два дня.

Вторая ступень «Фильмотренер/Фильмотерапевт» - 48 часов.

Четыре модуля по два дня.

Третья ступень «Режиссер фильмотренинга/фильмотерапии» - 48 часов.

Четыре модуля по два дня.

Четвертая ступень «Обучающий фильмотренер/фильмотерапевт» - 48 часов.

Четыре модуля по два дня.

Всего программные модули - 192 часа.

Специализации по выбору. Обязательно для третьей ступени и выше.

Супервизии:

Вторая ступень - 10 часов.

Третья ступень - 20 часов.

Четвертая ступень - 30 часов.

Всего – 60 часов.

Индивидуальная терапия:

1 ступень – 10 часов

2 ступень – 20 часов

3 ступень – 20 часов

Всего – 50 часов

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 

«Ведущий фильмотренинговых программ»

Обучение - 48 часов

Индивидуальная фильмотерапия – 10 часов.

Включает базовый и основной уровни.

Базовый уровень – обучение техникам работы по темам.

Основной уровень – работа с разными типами фильмов и передач.

Базовый уровень. Тематические блоки. (24 часа)

1. Работа с короткими фрагментами. Фильмотренинг в работе с семьей. (6 часов)

2. Техники работы с детьми. От 1,5 лет и старше. (6 часов)

3. Фильмотерапия, фильмотренинг, фильмокоучинг. Техники фильмокоучинга. (6 часов)

4. Фильмотренинг в тимбилдинге. (6 часов)

Основной уровень. (24 часа)

1. Навыки работы с киноматериалами. Полнометражные ленты.(6 часов)

2. Особенности работы с анимационными фильмами. От 16-ти и старше. (6 часов)

3. Специфика работы с шоу-программами. Ресурс реалити-шоу. (6 часов)

4. Возможности работы с клипами. (6 часов)

УСЛОВИЯ СЕРТИФИКАЦИИ: выпускная работа.

Выдается сертификат «Ведущий фильмотренинговых программ».

Сертификат дает право использовать все техники первой ступени в работе с клиентами.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ 

«Фильмотерапевт/фильмотренер»

Обучение - 48 часов

Супервизия - 10 часов

Индивидуальная фильмотерапия – 20 часов.

Темы:

1. Приемы режиссируемой фильмотерапии.

2. Особенности ведения фильмотренинга.

3. Особенности ведения фильмотерапии.

4. Отработка навыков работы.

УСЛОВИЯ СЕРТИФИКАЦИИ:

1. Разработать и провести нескольких техник фильмотренинга/фильмотерапии.

2. Индивидуальная и групповая супервизии.

Выдается сертификат «Терапевт режиссируемой фильмотерапии» или «Тренер режиссируемой фильмотерапии».

Сертификат дает право использовать все приемы и техники второй ступени в работе с клиентами.

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ 

«Режиссура фильмотерапии/фильмотренинга»

Обучение - 48 часов

Супервизия - 20 часов

Индивидуальная фильмотерапия – 20 часов.

Специализации – по выбору.

Темы:

1. Фильмотренинг. Алгоритмы написания программ.

2. Фильмотренинг. Особенности ведения.

3. Фильмотерапия. Алгоритмы написания программ.

4. Фильмотерапия. Особенности ведения.

УСЛОВИЯ СЕРТИФИКАЦИИ:

1. Написать программу фильмотренинга и провести занятие.

2. Написать программу фильмотерапии и провести занятие.

3. Индивидуальная и групповая супервизии.

Выдается сертификат «Режиссер фильмотренинга» или «Режиссер фильмотерапии».

Сертификат дает право использовать все приемы, техники и алгоритмы третьей ступени в работе.

Дополнительное обучение: специализация по выбранным темам.

ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ

«Обучающий тренер/терапевт»

Обучение - 48 часов.

Супервизия - 30 часов.

Углубленные знания по программе, необходимые для проведения эффективных обучающих занятий.

УСЛОВИЯ СЕРТИФИКАЦИИ:

1. Выпускная работа.

2. Экзамен.

3. Индивидуальная и групповая супервизии.

4. Прохождение специализаций.

5. Проведение обучающей группы.

Сертификат дает право на проведение обучающих занятий первой ступени.

Координатор Программы в Черкассах — Центр Режиссируемой фильмотерапии и фильмотренинга.

По вопросам регистрации на курс обращайтесь по тел. :

+38098 698 11 59 (Татьяна)

или пишите Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Додати коментар Додати коментар

Центр Режисованої фільмотерапії та фільмотренінгу

Більше інформації та анонси за посиланням: https://www.facebook.com/groups/2079344612299195/

Додати коментар Додати коментар

ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ: ПІДВОДИМО ПІДСУМКИ

Ось і настав час підводити підсумки. Завершуючи пізнання секретів командної співпраці та лідерства, яке тривало протягом останніх двох тренінгових занять, Аліна Цимбалюк, керівниця проекту «Творча майстерня «СkTm» та учні Черкаського професійного автодорожнього ліцею зустрілися 26 квітня 2017 року на заключному тренінгу з розвитку комунікативних вмінь, де говорили про досягнення та здобутки кожного з учасників протягом участі у проекті, ділилися враженнями про позитивні зміни, які відбулися у їхньому учнівському колективі, вправлялися в ефективній комунікації та самопрезентації.

А 29 квітня 2017 року на базі ЧМДГО «Експериментальний творчий центр» відбувся фінальний захід проекту – День відкритих дверей «Творчої майстерні «СkTm», де була представлена виставка творчих доробок як учасників Творчої майстерні, так і керівників майстер-класів та вихованців «Експериментального творчого центру». Окрім виставки гості та учасники проекту взяли участь у майстер-класі «Мандала: від особистісного до професійного». Керівник майстер-класу – Наталія Калашник, практичний психолог, розповіла про історію та різновиди мандал, а присутні отримали можливість сплести свою особисту неповторну мандалу.

За підсумками проекту Черкаський професійний автодорожній ліцей отримав Сертифікат учасника проекту «Творча майстерня «СkTm», заступник директора та психологиня ліцею, а також найактивніші волонтери проекту – подяки за особистий творчий внесок в реалізацію проекту та сприяння розвитку креативних здібностей і вмінь в учнівської молоді. А учні – учасники проекту – отримали найцінніший подарунок: знання, вміння та навички, які сприятимуть у подальшому розвитку в учнівської молоді соціально важливих компетенцій.

Фотоемоції заключних заходів проекту в альбомах за посиланнями:

https://www.facebook.com/pg/ecc25.07.2003/photos/?tab=album&album_id=629975180540654

 

https://www.facebook.com/pg/ecc25.07.2003/photos/?tab=album&album_id=629991547205684

 

 

…Проект завершено. Але робота над саморозвитком продовжується. Як і співпраця «Експериментального творчого центру» з усіма бажаючими! Отже, до нових зустрічей!!!

 

 

Проект «Творча майстерня «СkTm» за підтримки Українського Жіночого Фонду.

                                                                  

Додати коментар Додати коментар