З ДОСВІДУ ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ МЕДІАЦІЇ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

AddThis Social Bookmark Button

 ВІД КОНФЛІКТІВ ДО ПОРОЗУМІННЯ: 

З ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНИХ ПРАКТИК громадським центром медіації в черкаській області

В період соціально-політичних подій, які відбуваються в Україні останні роки, надзвичайної актуальності набуває питання формування безпечного і сприятливого для розвитку особистості як освітнього, так і соціального середовища. Досвід Громадського центру медіації в Черкаській області, створеного на базі ЧМДГО “Експериментальний творчий центр” доводить, що впровадження відновних практик, зокрема медіації сприяє досягненню порозуміння і налагодження конструктивного діалогу між учасниками освітнього процесу та в громаді.

ЧМДГО “Експериментальний творчий центр” з жовтня 2015 року долучилася до реалізації проєкту «Розбудова миру, профілактика і розв’язання конфлікту з використанням медіації в групах та громадах, які постраждали від конфлікту, особливо серед жінок та дівчат внутрішньопереміщених осіб (ВПО)», що реалізувався в Україні Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда – Україна» за підтримки Посольства Великої Британії в Україні та у співпраці з Міністерством освіти і науки України. Громадський центр медіації має своїх сертифікованих медіаторок, які пройшли навчання в рамках п’ятиденних тренінгів за навчальною програмою для медіаторів (48 год.) «Базові навички медіатора в навчальних закладах і громаді. Забезпечення участі жінок і дітей у розв’язанні конфліктів та миробудуванні». А також сертифікованих викладачок спецкурсу Базові навички медіатора у закладі освіти”. Медіаторки Громадського центру медіації в Черкаській області також є дійсними представницями Національної медіаторської та тренерської мережі ГО “Ла Страда-Україна”. Активно долучаються до проєктів та ініціатив Ла Стради, всіляко сприяють розвитку мережі Служб порозуміння в закладах освіти Черкаської області.

Координує діяльність Громадського центру медіації в Черкаській області Тетяна Войцях, сертифікована медіаторка і тренерка ГО “Ла Страда-Україна”.

Основною метою діяльності Центру є створення умов для формування та неперервного розвитку здатності учасників освітнього процесу та представників місцевої громади до взаєморозуміння та творчого вирішення суперечок чи конфліктів як культурної традиції.

Завдання діяльності Центру в роботі з дітьми та дорослими:

- підвищувати рівень знань з миротворення та миробудування;

- формувати спеціальні компетентності щодо застосування відновних практик та базових навичок медіації;

- розвивати уміння і навички ефективної педагогічної комунікації, конструктивних моделей командної взаємодії;

- формувати відповідальне ставлення до професійної та особистісної ролі у попередженні конфліктів, насильства і порушень прав дитини в освітньому середовищі та громаді;

- координувати та здійснювати методично-навчальну і консультативно-супервізійну підтримку створення й розвитку у закладах освіти області системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом “рівний-рівному/рівна-рівній” та вирішення конфліктів мирним шляхом; 

- сприяти налагодженню міжсекторальної та міжвідомчої взаємодії суб’єктів захисту прав дитини в розбудові освітнього простору, безпечного та сприятливого для всебічного розвитку дитини.

Основні функції та діяльність Громадського центру медіації в Черкаській області: 

ОСВІТНЯ — організація та проведення інформаційно-просвітницьких а навчальних заходів для дітей і дорослих, тренінгів/курсів підвищення кваліфікації з підготовки медіаторів/медіаторок та координаторів/координаторок Служб порозуміння у закладах освіти, популяризація відновних практик;

КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧНА — консультування, методичний супровід та супервізійна підтримка медіаторів/медіаторок, а також впровадження відновних практик в освітньому та громадському просторі;

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА — проведення медіацій (медіаційних зустрічей), тематичних кіл;

КООРДИНАЦІЙНА — організаційна й інформаційна підтримка впровадження відновних практик та створення і розвитку мережі Служб порозуміння у закладах освіти області; посередництво між суб’єктами захисту прав дитини щодо проведення медіацій/медіаційних зустрічей та/або тематичних кіл; координаційна підтримка/посередництво щодо здійснення моніторингу ефективності і результативності в діяльності служб порозуміння або впровадження відновних практики у закладах освіти

Протягом 2015-2020 років Громадським центром медіації в Черкаській області зроблені важливі перші кроки до впровадження відновних практик та медіації однолітків, а також популяризації їх цінностей як запоруки творчого вирішення конфліктних ситуацій. Проведено Тематичні кола та медіаційні зустрічі, які сприяли мирному вирішенню конфліктних ситуацій в родинах, між учасниками освітнього процесу, в громаді. І відгуки учасників й учасниць просвітницьких, навчальних, медіаційних зустрічей, а також медіаторів/медіаторок з числа здобувачів освіти та педагогічних працівників/працівниць свідчать про актуальність впровадження відновних практик в освітньому середовищі та в громаді. Адже вони мають високу ефективність і результативність у формуванні ключових життєвих цінностей, попередженні та розв’язанні конфліктів, формуванні позитивного мікроклімату.

Координаторка Громадського центру медіації в Черкаській області Тетяна Войцях твердо впевнена: “Застосування відновних практик не тільки в професійному, а повсякденному житті — це шлях до побудови мирного безпечного освітнього і соціального простору. Заснованого на принципах порозуміння, конструктивного діалогу та миробудування. І беззаперечно, важливою у цьому є роль як педагогічних працівників так і учнівської молоді. Адже саме вони можуть стати потужною командою посередників у мирному розв’язанні конфліктів, зокрема шляхом впровадження медіації в освітньому середовищі”.

ДАЛІ БУДЕ!

 

СЛІДКУЙТЕ ЗА АНОНСАМИ ЗАХОДІВ

ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ МЕДІАЦІЇ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ!